Foto på några hästar som springer i vatten.

Helhetsbehandling av häst

Vad innebär en helhetsbehandling av häst? 

Här kombineras olika metoder för att skapa en behandling som är individanpassad. Bland annat används tongafflar med unika frekvenser för olika chakran. Chakran är kroppens energisystem som ofta behöver balanseras. Ett överskott på energi någonstans i kroppen skapar ett underskott på ett annat ställe.

Obalanserna kan medföra symptom såsom spänningar, stelhet orytmiskt rörelsemönster etc. Här jobbar jag med vibrationerna från tongafflarna på akupunktur punkterna. Hästar är mycket känsliga och tar emot dessa subtila vibrationer på ett väldigt fint sätt och man ser ofta snabbt och tydligt hur de slappnar av och tycker det känns skönt i kroppen.

Även Bachs blomessenser används vid dessa behandlingar. Det är homeopatiska medel som balanserar känslomässiga tillstånd, olika former av stress, nervositet, ängslighet o s v. 

Massage för att hjälpa spända muskler är en del av behandlingen. Hela hästen får en koll och vi kollar även samband mellan häst och ryttare. Hästens problem kanske förstärks av ryttaren eller kanske till och med grundar sig i t ex en ond höft eller stela axlar? 

Hästars egenskaper som flockdjur gör att de ständigt försöker balansera upp obalanser och kompensera för sin ryttare och ägare (precis som vi människor också försöker). Detta medför ibland också att de får problem (precis som vi). Här kan vi se speglingar. Se hur häst och ryttare kan hjälpa varandra på ett djupare plan. Därmed också få en djupare kontakt och relation. En ny kommunikation. När förståelsen kommer in sprids också ett lugn.

Känner stor tacksamhet att få utföra dessa behandlingar. 

Foto från pixabay.com