Integritetspolicy på nylandso.se

Denna sajt tillhör Nylands Hälsohus, Anna Hammarström, med webbplatsadress http://www.nylandso.se.

Vilka personuppgifter som samlas in och varför

nylandso.se använder cookies för att optimera din upplevelse av besöket. Dessa cookies kan du närsomhelst radera i din webbläsares inställningar.
Hemsidan är en WordPress-sajt och syftet med den är inte att samla besökarnas personuppgifter. Den använder inte heller några plugins som samlar in personuppgifter. Sajten syfte är enbart att informera om min verksamhet och om hur du får kontakt med mig.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via hemsidans e-postformulär lagrar jag dina kontaktuppgifter endast i de fall då kontakten leder till överenskommelse om ett möte, en behandling/tjänst eller till ett samarbete. Samma sak gäller om du ringer.

Cookie-filer

Denna webbplats sparar endast cookiefiler som används för att optimera ditt besök. Du kan när som helst radera dem i din webbläsares inställningar.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

nylandso.se använder inget inbäddat innehåll från andra webbplatser. Dock används några plugins för att optimera funktion och upplevelse för besökaren.

Vilka jag delar dina data med

Syftet med denna sajt är endast att informera om vår affärsverksamhet, om våra behandlingar och tjänster, och vi samlar inte in personuppgifter i syfte att dela dem med någon.

Hur länge vi behåller era uppgifter

I de fall en kontakt leder till en kundrelation eller ett samarbete bestämmer vi gemensamt om hur kontaktuppgifterna ska hanteras och hur länge de får lagras. Syftet är enbart att på ett enkelt sätt hålla kontakten via e-post och/eller telefon. Hör vi inte ifrån dig på ett år raderas uppgifterna om vi inte gemensamt kommit överens om annat.

Eftersom vi inte har någon kommentarfunktion aktiverad på nylandso.se är det inte aktuellt med någon fastställd tidsgräns för hur länge kommentarer sparas. Användare har inte heller möjlighet att registrera sig vilket innebär att samma sak gäller där.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan alltid begära att vi tar bort de personuppgifter/kontaktuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Då vi varken har kommentars- eller registreringsfunktion som registrerar personuppgifter på sajten aktiverat samlas det inte in några  kontaktuppgifter som skulle kunna delas vidare.

Din kontaktinformation

Om du funderar över något gällande dina kontaktuppgifter är du välkommen att kontakta mig, Anna Hammarström, tel 0706-94 90 23 eller via kontaktformuläret på kontaktsidan.

Hur vi skyddar din information

Vi lagrar inga person- eller kontaktuppgifter online och ser därför ingen risk för att dina kontaktuppgifter ska kunna läcka ut till obehöriga. Våra enheter skyddas från intrång av antivirussystem.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Förutom utvecklare av plugins har vi inga tredjepartsanvändare kopplade till vår webbplats.

Automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande

Det finns inga funktioner för automatiserade beslutsfattanden och/eller profilskapanden aktiverade på nylandso.se.

Branschkrav om delgivning av information

Vi verkar inte inom en bransch där delgivning av information är reglerad.